Droit judiciaire – juge de paix et juge de la jeunesse – litispendance ou connexité – les rapports entre hébergement et part contributive.

0 Comment
Print Friendly, PDF & Email

Justice de Paix de Fontaine l’Evêque 17 mai 2004 J.J.P. 2005 p. 391

Une action en rétablissement d’un système de garde alternée ne présente théoriquement aucun lien de litispendance ni de connexité vis-à-vis d’une action en fixation de con­tribution alimentaire parce que l’objet n’est pas identique et qu’une juridiction ne peut pas statuer pour une période antérieure à sa saisine.

Gerechtelijk recht – vrederechter en jeugdrechter – aanhangigheid of samen­hang – verband tussen verblijf en finan­ciële bijdrage.

Een vordering m.b.t. een wijziging van de verblijfsregeling heeft theoretisch geen band noch van aanhangigheid noch van samen­hang met een vordering die betrekking heeft op het bepalen van de financiële bijdrage in de opvoeding en onderhoudskosten van het kind omdat het voorwerp niet hetzelfde is en terzake een rechtsmacht geen beslissing kan vellen voor een periode voorafgaand aan haar vatting.

iconepdf.jpgTexte intégral du jugement du 17 mai 2004