Aliments – obligation d’entretien (art. 203 du Code civil) – rétroactivité.

0 Comment
Print Friendly, PDF & Email

Justice de Paix de Fontaine l’Evêque 26 décembre 2006 J.J.P.  2007 p. 308 et s.

Face à une demande tardive de fixation ou de majoration de la contribution alimentaire, le juge doit être circonspect compte tenu des effets de la rétroactivité qui pourraient s’avérer contraires aux intérêts de l’enfant en mettant en difficulté le débiteur d’aliments. La jurisprudence qui consiste à limiter les effets de la rétroactivité peut toutefois avoir des effets pervers en ce qu’elle efface la dette du débiteur au détriment d’un enfant qui n’a pas à subir les conséquences de l’inertie des adultes. En l’espèce, le père s’est abstenu d’informer la mère qu’il avait repris ses ac­tivités professionnelles et que ses ressources avaient dès lors augmenté. Il y a donc lieu de condamner le père à payer une contribution alimentaire majorée à compter du jour où ses ressources ont augmenté, d’autant plus que la rétroactivité ne couvre qu’une période de neuf mois.

Onderhoudsgelden – onderhoudsver­plichting (art. 203 van het Burgerlijk Wetboek) – terugwerkende kracht.

De rechter die ingaat op een laattijdige vor­dering strekkende tot bepaling of verhoging van een onderhoudsbijdrage, moet omzichtig zijn wanneer hij aan zijn uitspraak terug­werkende kracht verleent, nu die de onder­houdsplichtige in moeilijkheden kan brengen, wat in het nadeel van het bedoelde kind kan uitdraaien. Toch gaat het niet op de terug­werkende kracht te beperken en zodoende de schuld van de onderhoudsplichtige uit te wis­sen in het nadeel van het kind dat geenszins de nalatige houding van de onderhoudsplich­tige moet ondergaan. In het onderhavige ge­val heeft de vader nagelaten de moeder op de hoogte te stellen van het feit dat hij opnieuw werkzaam is en dat bijgevolg zijn inkomsten zijn gestegen. Het is dan ook aangewezen de vader te veroordelen tot een verhoogde onder-houdsbijdrage met terugwerking tot de dag dat zijn inkomsten zijn gestegen, temeer nu de terugwerkende kracht zich tot een beperkte periode van negen maanden uitstrekt.

iconepdf.jpgTexte intégral du jugement du 26 décembre 2006

Étiquettes :