Contribution alimentaire – détermination du montant – méthode Renard – évolution du montant en fonction de l’âge de l’enfant – indexation.

0 Comment
Print Friendly, PDF & Email

Justice de Paix de Fontaine l’Evêque 22 décembre 2005 J.J.P  2006 p 440 et s. R.T.D.F. 02/2006 p. 663

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qui tend à voir “indexer” la contribution alimentaire fixée par la méthode Renard de 5,5 % par an, parce qu’il est inexact de soutenir qu’une progression de 5,5 % du coût théorique proportionnel entraîne une progression du coût réel et, par voie de con­séquence, de la contribution alimentaire, qui soit exactement de même ampleur. Par ailleurs, d’autres critères déterminants pour le calcul de la contribution alimentaire peu­vent varier, comme les revenus des parents ou les modalités d’hébergement.

Onderhoudsbijdrage – bepaling van het bedrag – methode Renard – evolutie van het bedrag gelet op de leeftijd van het kind – indexatie.

De vordering die strekt tot indexatie met

5,5 % per jaar van de overeenkomstig de me­thode Renard bepaalde onderhoudsbijdrage kan niet worden ingewilligd, omdat het onjuist is voor te houden dat een verhoging met 5,5 % van de proprotionele theoretische kostprijs een gelijke verhoging van de wer­kelijke kostprijs meebrengt en zodoende een gelijke verhoging van de onderhoudsbijdrage verantwoordt. Overigens kunnen ook andere elementen voor de bepaling van de onder­houdsbijdrage wijzigen, zoals de inkomsten van de ouders of de wijze van huisvesting.

iconepdf.jpgTexte intégral du jugement du 22 décembre 2005